Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ORCHIDACEAE - Orchids

Orchis tingitania ( hybrid : orchis provincialis x orchis spitzelii ) , a rare and splendid plant ornades the slopes in mt. Velouchi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου