Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

CARYOPHYLLACEAEDianthus pinifolius , subsp. lilacinus στην Ευρυτανία .
(με πολλές ευχαριστίες στην Κατερίνα για την βοήθειά της στην ταυτοποίηση !!!)