Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ANACARDIACEAE

Cotinus coggygria , στον Μέγδοβα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου