Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Οξιά ζωγραφισμένη.......Canpanula trichocalycina.

Ασκομύκητες.Pyronia tithonus - Polyommatus bellargus - Lycaena virgaurea, male.


Oudemansiella mucida.

Lampides boeticus.

Atropa bella - donna.

Crocus robertianus - Lillium chalcedonicum.

Gymnadenia conopsea - Epipactis persica - Dactylorhiza saccifera - Epipactis palusttris.


Βελούχι μου πεντάμορφο, κι Οξιά ζωγραφισμένη........