Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Μανιτάρια και το περιβάλλον τους.

Agaricus silvicola.

Amanita muscaria.

Armillaria mellea.

Boletus chrysenteron.

Coprinellus micaceus.

Hygrocybe punicea.

Hygrophorus chrysodon.

Lactarius salmonicolor.

Lepista nuda.

Mycena rosea.

Oudemansiella melanotricha.

Polyporus squamosus.

Pseudoclitocybe cyathiformis.

Ramaria flava.

Stropharia aeruginosa.

Όταν ο φωτογράφος χαμηλώνει τα μανιτάρια ψηλώνουν σαν να ξεπηδάνε από τον κόσμο των παραμυθιών!