Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ORCHIDACEAE (hybrids)

Ophrys epirotica (αριστερά) και Ophrys oestrifera (δεξιά). Στη μέση ένα νέο φυτό (υβρίδιο) που παρουσιάζει ενδιάμεσα χαρακτηριστικά και των δύο γονικών ειδών.

Θαυμαστές διασταυρώσεις (υβριδισμοί) στο γένος των Ophrys από την Ευρυτανία.