Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

RANUNCULACEAE (Trollius europaeus)
Trollius europaeus.
Εντυπωσιακός εκπρόσωπος της οικογένειας των Ranunculaceae (νεραγκούλες) με μοναδικό σημείο εξάπλωσής του στην Νότια Ελλάδα την Οίτη (από όπου προέρχονται και οι φωτογραφίες). Πλησιάζει σε ύψος το ένα μέτρο με άνθη μονήρη και αφαιρικά με πέταλα πάνω από 10 τις περισσότερες φορές. Ευδοκιμεί σε υγρές περιοχές στις όχθες δύο ρεμάτων της Οίτης και λόγω του περιορισμένου βιότοπου και του μεγάλου αριθμού των γελαδιών που ανεξέλεγκτα λυμαίνονται όλον τον Εθνικό δρυμό διατρέχει άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Ανθίζει στα τέλη Ιουνίου ως και τις αρχές του Ιουλίου.

2 σχόλια: