Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Χειμωνιάτικα μανιτάρια ( Part II ) .

Dacrymyces sp.. unknown

Unknown .

Unknown .

Arachnopeziza sp. unkown .


Arcyria sp. unknown .

Ascocoryne sarcoides .

Auricularia auricula - Judae .

Αuriscalpium vulgare .

Unknown .

Henningsomyces candidus .

Macrotyphula fistulosa .

Trametes versicolor .

4 σχόλια: