Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ORCHIDACEAE - Limodorum

Limodorum abortivum , subsp. Gracile . A rare white , with green photosynthetic stem , variety , on Mt. Velouchi .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου