Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Ανοιξη : Το θαυμαστό γένος Ophrys !

Ophrys speculum .

Ophrys hebes .

Ophrys bombyliflora .

Ophrys attica .

Ophrys ferrum equinum .

Ophrys lutea .

Ophrys mammosa .

Ophrys phryganae .

Ophrys reinholdii .

Ophrys sicula .

Ophrys tenthredinifera .

Ophrys umbilicata .